Bezpieczne wakacje z pierwszą pomocą

Uczniowie IIIa Gimnazjum w Kupnie, w ramach projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Akademia Kreatywności 2017 „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna z Siatkówką w Tle”, przedstawiła uczniom klas 0 – III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie pokaz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz udzieliła kilku dobrych rad jak bezpiecznie, zdrowo i na sportowo spędzić nadchodzące wakacje. W pokazie uczestniczyli uczniowie wraz z wychowawcami i Pani Dyrektor Szkoły Elżbieta Chmielowiec.

W trakcie pokazu uczniowie demonstrowali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem defibrylatora szkoleniowego, który został zakupiony w ramach w/w projektu, demonstrowali jak wykonać zewnętrzny masaż serca, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej, wykonać opatrunek, unieruchomić złamaną kończynę, położyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej, jak pomóż w zadławieniu i w innych sytuacjach zagrażających życiu. Był też pokaz jak prawidło powiadomić służby ratownicze (pogotowie, straż, policja). W pokazie zwrócono tez uwagę uczniów na właściwe zachowanie się nad wodą i czasie wysokich temperatur oraz jak udzielić pomocy osobom u których doszło do oparzenia czy udaru cieplnego.

Zwrócono też uwagę na szkodliwość spożywania napojów energetyzujących, dopalaczy czy narkotyków i jak się zachować gdy ktoś proponuje zakazane używki.

Na podsumowanie pokazu uczniowie przygotowali konkurs wiedzy z tematyki przekazanej w czasie spotkania. Uczniowie odpowiadali na wszystkie zadawane pytania.

Serdeczne podziękowania dla Fundacji Serce w Kolbuszowej za prowadzenie konkursu Akademia Kreatywności, który pozwala na realizowanie zadań dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla uczniów klasy IIIa Gimnazjum w Kupnie za przygotowanie i przedstawianie pokazu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniów przygotował p. Witold Antosz.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj 🙂

Opracował: Witold Antosz