Bezpieczna droga do szkoły !

Na temat bezpieczeństwa na drodze zostało już powiedziane, napisane i namalowane  bardzo dużo, bo praktycznie przy każdej okazji, czy to początek roku szkolnego, lekcja wychowawcza lub inne zajęcia, jest poruszany temat jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Jest to ważne zagadnienie, ponieważ wszyscy jesteśmy użytkownikami ruchu drogowego, jako piesi, pasażerowie, kierujący pojazdami. Często zmieniamy role na drodze. Droga jest miejscem gdzie poruszają się pojazdy i odbywa się ruch pieszych. Droga szkoła – dom jest przemierzana przez uczniów codziennie, dlatego często uczniowie poruszają się po niej nie zwracając uwagi na podstawowe zasady ruchu drogowego, bo uważają, że je znają, a droga nie może ich niczym zaskoczyć.
W trakcie rozmowy na lekcji uczniowie kl. 4 opowiadali jakie trudności napotykają na swojej  drodze dom – szkoła.

Jako podsumowanie poznanych wiadomości i umiejętności kl. 4 przedstawiła graficznie pokonywana drogę dom – szkoła, uwzględniając poznane zasady kodeksu drogowego.

Prace uczniów można oglądać TUTAJ

                                                                                                                                            Witold Antosz