Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu inteligencji wielorakich uczniów tj.: umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii IT.  Organizowanie właściwej i ergonomicznej pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych. Wdrażanie do pracy w różnych formach: zespołowej, indywidualnej, grupowej. Budowania właściwych relacji w czasie zajęć  oraz radzenia sobie w nowoczesnym technologicznie życiu   codziennym. 

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne w dziedzinie:

 • Wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej
 • Wyposażenie stanowisk pracy gospodarstwa domowego
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

 • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę
 • Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
 • Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
 • Rozwój merytoryczny nauczycieli. Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez szkołę

Z perspektywy rodzica i ucznia:

 • Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
 • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy
  z przygodą;
 • Odkrywanie i rozwój talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych 

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również  w przygotowaniach do konkursów.

Zdjęcia zobaczycie tutaj

Opracował szkolny koordynator: Witold Antosz