Dzień Edukacji Narodowej

13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, odbyły się gminne obchody tego święta. W tym dniu przedstawiciele gminy spotkali się z dyrektorami i nauczycielami gminnych placówek, aby wspólnie uczcić Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość w MDK w Kolbuszowej była doskonałą okazją do podziękowania pracownikom oświaty za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Burmistrz Kolbuszowej  Jan Zuba przyznał i wręczył pedagogom nagrody burmistrza.

Specjalne gratulacje i podziękowania odebrała Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Kupnie Pani Elżbieta Chmielowiec,  która  w tym roku otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wieloletnia pełną poświęcenia i zaangażowania pracę na stanowisku dyrektora.

Uroczystą galę uświetniły występy artystyczne przygotowane przez Szkołę Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie. W pierwszej ich części zaprezentował się ZPiT „Lesianie”  który tworzą uczniowie  Szkoły Podstawowej. W dalszej części występów artystycznych zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Kapeli ludowej „Lesianie”, który działa pod kierownictwem pani Agaty Kret.

Na koniec uczniowie i nauczyciele z Kupna wspólnie wystąpili w zabawnej wersji wiersza  „Rzepka” wg J. Tuwima.  Występy zachwyciły publiczność które nagrodzone zostały gromkimi brawami.

Bardzo dziękujemy Wszystkim uczniom i nauczycielom za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj
Przedstawienie „Rzepki” obejrzycie tutaj
Występ „Lesian” zobaczycie tutaj 

Anna Marek