Bezpiecznie na drodze

Już od pierwszego dnia nauki uczniowie w każdej szkole w Polsce, a tym samym w Kupnie, rozpoczynają swoja przygodę z nauką. Po długiej przerwie wakacyjnej, często zapominają
o podstawowych zasadach poruszania się po drodze, są jeszcze roztargnieni i wspominają przygody wakacyjne.

Dlatego w naszej szkole są organizowane pogadanki profilaktyczne o właściwym zachowaniu się na drodze do szkoły i ze szkoły do domu. Poruszane są też zagadnienia korzystania z drogi  publicznej
w innych sytuacjach np.: spacer, wyjście po zakupy do sklepu, czy droga na plac zabaw czy boisko szkolne, itp. W czasie zajęć szczególna uwagę skupia się na zajęciach z uczniami młodszych klas. Efektem zajęć z nimi są prace plastyczne, które przedstawiaj ich drogę do i ze szkoły do domu.
W trakcie wspólnej oceny prac uczniowie bardzo chętnie opowiadają o swoich doświadczeniach na drodze.

         Drogi do szkoły nie należy traktować jako rutynowej czynności, bo może na niej dojść do zmiany organizacji ruch, a kierując się rutyną możemy zostać sprawcą lub ofiara wypadku, dlatego na drodze zawsze trzeba zwracać uwagę na znaki obserwować zachowanie się innych użytkowników drogi.

Prace uczniów możecie zobaczyć TUTAJ 🙂

Witold Antosz