17 DH „Sowy” Drużyną Niepodległości

17 Drużyna Harcerska „Sowy” brała udział w propozycji programowej Głównej Kwatery ZHP pt. „Drużyna Niepodległości”. Propozycja miała zainspirować do realizacji w drużynie programu, który rozbudzi ciekawość otaczającego świata, umocni postawy patriotyczne, podniesie świadomość obywatelską oraz uświadomi potrzebę pielęgnowania pamięci o  bohaterach walczących o  wolną, niepodległą Ojczyznę i umocni szacunek do symboli i tradycji narodowych. Ponadto dzięki realizacji propozycji harcerze mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą historii odzyskania niepodległości przez Polskę, historii Związku Harcerstwa Polskiego, a także twórczo zaangażować się w życie społeczności lokalnej oraz naszej organizacji.

W wyniku realizacji propozycji programowej otrzymaliśmy tytuł „Drużyny Niepodległości”

Gratulacje dla Harcerek i Harcerzy z 17 Drużyny Harcerskiej w Kupnie!

Wkrótce otrzymamy specjalne naszywki na mundur.

Zdjęcia z niektórych działań w ramach realizacji programu możecie zobaczyć tutaj 🙂

Mariusz Szamraj