100 – lecie urodzin naszego wielkiego Patrona

Karol Wojtyła – przyszły papież  przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Zarówno Sejm, jak i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Jan Paweł II jest Patronem naszej szkoły od 6 grudnia 2000 r. 

Naszej codziennej  nauce i  pracy wychowawczej przyświecają Jego słowa  skierowane do młodzieży: ” Wy jesteście nadzieją świata”.

Z okazji 100. urodzin uruchomiony został w maju tego roku ogólnopolski portal internetowy jp2online.pl poświęcony dziedzictwu Jana Pawła II. Na portalu znajdują się opracowane materiały dźwiękowe, filmowe oraz dokumenty archiwalne dotyczące papieża, a także teksty jego nauczania oraz opracowania dotyczące jego życia i myśli.

Jest to pionierskie przedsięwzięcie, dzięki któremu internauci zyskają dostęp do materiałów źródłowych.

Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z licznymi instytucjami państwowymi i kościelnymi, które przekazały tysiące archiwaliów z własnych zasobów do prezentacji w serwisie. Więcej szczegółów na https://www.centrumjp2.pl/nauka/jp2-online/

                                                                                                                   Elżbieta Chmielowiec

Ciekawy serwis, specjalnie na tę rocznicę uruchomił Tygodnik Powszechny – kliknij TUTAJ