Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Elżbieta Chmielowiec
Wicedyrektor
mgr Kazimierz Janusz