Kalendarz roku szkolnego 2019/20

 

  

1.

  

Początek roku szkolnego

  

2 września 2019 r.

 

  

2.

  

Zimowa przerwa świąteczna

 

  

23 – 31 grudnia 2019 r.

  

3.

  

Ferie zimowe

 

  

13 – 26 stycznia 2020 r.

     
 
 
4.   

Egzamin ósmoklasisty

Język polski – 21 kwietnia 2020 r.
Matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
Język obcy – 23 kwietnia 2020 r.
  

5.

  

Wiosenna przerwa świąteczna

  

9 – 14 kwietnia 2020 r.

 

 

  

6.

  

Zakończenie roku szkolnego

 

  

26 czerwca 2020 r.

  

7.

  

Wakacje

  

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne w naszej szkole:

 31 października 2019 r.

2-3 stycznia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.