Gimnazjum

W centrum wsi Kupno znajduje się budynek Szkoły Podstawowej – (oddziały szkoły podstawowej oraz 3 klasa gimnazjum), wybudowany w latach 1986-2006 dzięki społecznej inicjatywie mieszkańców Kupna.
Gimnazjum funkcjonuje od 1 września 2000r. W 2006r. nadano gimnazjum imię Jana Pawła II, a uroczystość poświęcenia sztandaru połączono z uroczystym poświęceniem i oddaniem do użytkowania III segmentu nowej szkoły. Rodzice uczniów ufundowali sztandar i pamiątkową tablicę umieszczoną przy wejściu głównym do szkoły.
Do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kupnie uczęszczają  uczniowie z miejscowości: Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska , Kupno i Poręby Kupieńskie. Szkoła zapewnia uczniom bardzo dobre warunki lokalowe – sale lekcyjne wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne (nauczyciele mają do dyspozycji m.in. trzy tablice interaktywne), salę gimnastyczną, salę rekreacyjną, bibliotekę z czytelnią i centrum edukacji multimedialnej, 10-cio stanowiskową pracownię komputerową z łączem internetowym.
W szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny oraz gabinet higieny szkolnej. Obok szkoły jest boisko wielofunkcyjne, z którego korzystają uczniowie i mieszkańcy wsi. Ponadto w szkole znajduje się zaplecze kuchenne wraz ze stołówką – każdego dnia uczniowie korzystają z ciepłych posiłków. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mający trudności w nauce uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, np. z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii oraz uzyskują dodatkowe wsparcie pedagoga szkolnego.
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, np. z matematyki, języka angielskiego, języka francuskiego, fizyki, chemii, historii i w zajęciach kółek zainteresowań, np. teatralnego z języka angielskiego i języka francuskiego, plastycznego, chóru szkolnego, w zajęciach tanecznych (grupa starsza Zespołu Pieśni i Tańca „Lesianie z Kupna”, a także w zajęciach drużyny harcerskiej, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kupno”, Stowarzyszenia „LOLEK” oraz Szkolnego Koła Caritas. Uczniowie gimnazjum prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim oraz w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Kolbuszowej. Chętnie i z własnej inicjatywy uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych i ekologicznych, np. organizując zbiórki w ramach akcji „Góra Grosza”, pomoc dla dzieci z Ukrainy, w akcjach „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, pomoc dla Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie, zbierają makulaturę, zużyte baterie, nakrętki i elektrośmieci.
Dzięki dobrej pracy wychowawczej wychowawców i nauczycieli powstają zgrane zespoły klasowe, a uczniowie integrują się wspólnie przygotowując obchody Dnia Chłopaka, Dnia Edukacji Narodowej, Gminny Festiwal Papieski, Andrzejki, Jasełka i opłatek dla uczniów i rodziców, Dni Europejskie, Turniej Siatkówki, Bal Gimnazjalny, projekty edukacyjne, wycieczki, ogniska. Szkoła jest przyjazna uczniom i daje im poczucie bezpieczeństwa, a życzliwa i miła atmosfera oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami sprzyja rozwojowi uczniów i całej szkoły.