Cele projektu: edukacyjne i praktyczne

Możemy wyodrębnić dwie główne grupy celów projektu. Pierwsze to cele edukacyjne formułowane przez nauczyciela, najczęściej powiązane z podstawą programową.

Rozporządzenie wymaga, by na początkowym etapie pracy nad projektem uczniowie z pomocą nauczyciela określili cele projektu edukacyjnego i zaplanowali etapy jego realizacji. W tym miejscu warto zastanowić się, co chcemy, aby było produktem (efektem projektu). Dlatego po wstępnej decyzji uczniów o rodzaju aktywności, jaką zamierzają podjąć, należy określić cele praktyczne – zadaniowe, które wyznaczą kierunki działań poszczególnych zespołów projektowych. Uczniowie z pomocą nauczyciela przedstawiają je w kategoriach rezultatów, które chcą osiągnąć. Na przykład: przygotowanie opisów miejsc wypoczynku i rekreacji i umieszczenie ich na mapie gminy. Lub zapisy wywiadów ze starszymi mieszkańcami gminy oraz wykonanie kopii otrzymanych od nich zdjęć, dokumentujących życie w czasie PRL-u.

Kluczowe dla powodzenia projektu jest, by uczniowie, wypracowując cele, odkryli sens własnych działań i wiedzieli, co chcą osiągnąć i jak to zrobić. Mogą zatem formułować je w różnorodny sposób, najważniejsze, by sami postanowili, do czego dążą. We wspomnianej wcześniej karcie projektu powinny się znaleźć praktyczne cele działań uczniów.

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/cele-projektu-edukacyjne-i-praktyczne