8 Gromada Zuchowa

 

 

Zuchy to najmłodsi członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Gromady zuchowe w ZHP są koedukacyjne, znajdują się w nich chłopcy i dziewczęta w wieku od 6 do 10 lat. Są to dzieci ciekawe świata, żądne wrażeń, chętnie chłoną wiedzę, potrzebują dużo ruchu, a także usamodzielniają się i zaczynają mieć obowiązki.

Nasza gromada liczy 20 dzielnych zuchów w roku harcerskim 2022/23