Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1. Początek roku szkolnego 3 września 2018r.

 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

 

3. Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.

 

5. Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna –  10 kwietnia 2019 r.
Część matematyczno-przyrodnicza –  11 kwietnia 2019 r.
Część językowa –  12 kwietnia 2019 r.
   
6. Egzamin ósmoklasisty
Język polski – 15 kwietnia 2019 r
Matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
Język obcy – 17 kwietnia 2019 r.
7.
Zakończenie roku szkolnego
21 czerwca 2019 r.

 

8. Wakacje 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne w naszej szkole:

2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

21 czerwca 2019 r.