Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1. Początek roku szkolnego 4 września 2017r.

 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

 

3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

5. Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.
Część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
Część językowa – 20 kwietnia 2018 r.
6.
Zakończenie zajęć
dydaktycznowychowawczych
22 czerwca 2018 r.

 

7. Wakacje 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne w naszej szkole:

 2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.